Okręgowe Zawody Strzeleckie w dniu 24 maja 2020 r.

Okręgowe Zawody Strzeleckie w dniu 24 maja 2020 r.

ZO PZŁ w Skierniewicach informuje o organizacji Zawodów Okręgowych w Strzelectwie Myśliwskim, które odbędą się w dniu 24 maja 2020 r. na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole. Zapisy zawodników od 8.30 do 9.15. Rozpoczęcie zawodów godz. 9.30, rozpoczęcie strzelań godz. 10.00.