Zarząd okręgowy

p.o Łowczego Okręgowego PZŁ w Skierniewicach
Łowczy Okręgowy PZŁ w Łodzi Przemysław Kobacki

Członkowie Zarządu Okręgowego