Pogotowie postrzałkowe

W przypadkach bezskutecznych prób odnalezienia postrzałka ZO PZŁ w Skierniewicach uruchomił tzw. pogotowie postrzałkowe. Kolega Robert Naziębły to wieloletni myśliwy z dużą wiedzą i sukcesami na polu pracy z psami myśliwskimi. W sytuacjach trudnych można kontaktować się z Robertem w sprawie ewentualnej pomocy.

Kolega Robert Naziębły – Skierniewice tel. 605 080 149