Delegacja lekarzy weterynarii ze Szwecji

Delegacja lekarzy weterynarii ze Szwecji

W dniu 5 lutego 2020 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach gościł delegację 21 wojewódzkich lekarzy weterynarii ze Szwecji. Celem wizyty było zapoznanie się z przestrzeganiem bioasekuracji i sposobami jej stosowania w kołach łowieckich. Goście z północy Europy mieli możliwość obejrzenia osady WKŁ ,,Bóbr” ze Skierniewic, w tym chłodni, miejsca patroszenia dzików oraz chłodni to przetrzymywania tusz. Zarząd koła zapoznał ponadto uczestników z dokumentacją sanitarną i sposobami jej prowadzenia. Oczywiście naszych sympatycznych przyjaciół podjęliśmy gorącym posiłkiem.