Okręgowy Zjazd Delegatów

Prezydium

LPImię i nazwisko
1Sławomir Wisławski – Przewodniczący
2Wojciech Walendziak – z-ca Przewodniczącego
3Daniel Suchecki – z-ca Przewodniczącego
4Włodzimierz Kowalczyk – z-ca Przewodniczącego
5Grzegorz Walczak – sekretarz


Delegaci

LPImię i nazwisko
1Adam Albrychiewicz
2Stanisław Białecki
3Marek Bilski
4Grzegorz Bogucki
5Roman Broniarski
6Tomasz Brzeski
7Jacek Chudy
8Jerzy Dębski
9Tadeusz Domański
10Wiesław Dymecki
11Krzysztof Dziąg
12Marcin Fatek
13Mieczysław Filutowski
14Krzysztof Geras
15Jarosław Gogacz
16Andrzej Grzelak
17Andrzej Kawka
18Grzegorz Klimczyk
19Kazimierz Koliński
20Marcin Kosieradzki
21Mirosław Kowalski
22Wojciech Kudarewko
23Roman Kwasek
24Jacek Lambert
25Piotr Lewarski
26Dariusz Łuczak
27Jerzy Maciejak
28Aleksander Matuszewski
29Jacek Niemiec
30Benedykt Nowakowski
31Jarosław Olborski
32Józef Ostrowski
33Romuald Ozimek
34Jerzy Pąśko
35Maciej Piecka
36Tomasz Piszczelski
37Grzegorz Poklewski-Koziełł
38Mirosław Pryk
39Tomasz Reczyk
40Henryk Sałek
41Robert Sikorski
42Jerzy Skorykow
43Wiktor Stachecki
44Radosław Stępniak
45Wojciech Szczepański
46Piotr Szcześniak
47Michał Tadeusiak
48Andrzej Tarkowski
49Włodzimierz Urbanek
50Krzysztof Wyleziński
51Edward Zatorski
52Sławomir Zbińkowski


Zespół Nadzorczo-Kontrolny

LPImię i nazwisko
1Jacek Chudy
2Wiesław Dymecki
3Józef Ostrowski
4Mirosław Pryk
5Wojciech Walendziak


Kapituła Odznaczeń

LPImię i nazwisko
1Henryk Florczak
2Jerzy Maciejak
3Henryk Sałek
4Maciej Piecka
5Krzysztof Wyleziński