Komisje problemowe

 

Komisja Strzelecka

LPNazwisko i imię
1.Stefan Skolasiński – przewodniczący
2.Dariusz Antosz
3.Jan Chodubski
4.Wiesław Damaz
5.Krzysztof Geras
6.Artur Kuta
7.Ryszard Kępka
8.Piotr Mroczka
9.Benedykt Nowakowski
10.Tomasz Ozimek
11.Mirosław Pryk
12.Henryk Sałek
13.Roman Żaczek

 

Komisja Kynologiczna

LPNazwisko i imię
1.Robert Naziębły – przewodniczący
2.Jakub Dudziński
3.Marcin Kunikowski
4.Michał Penczonek
5.Paweł Tomaszewicz
6.Piotr Wąsiewicz
7.Krzysztof Wyleziński
8.Damian Zajączkowski
9.Artur Lis

 

Komisja Hodowlana

LPNazwisko i imię
1.Dariusz Sobieszek – przewodniczący
2.Marcin Cieśla
3.Wiktor Budzałek
4.Krzysztof Figat
5.Janusz Pisarski
6.Wiesław Pomarański
7.Mirosław Pryk
8.Andrzej Tarkowski
9.Edward Zatorski
10.Ireneusz Żaczek

 

Komisja Tradycji Łowieckich i Promocji Łowiectwa

LPNazwisko i imię
1.Urszula Bogucka – przewodnicząca
2.Adam Albrychiewicz
3.Jerzy Leporowski
4.Jan Chodubski
5.Jacek Chudy
6.Łukasz Tybińkowski
7.Henryk Florczak
8.Krzysztof Jażdżyk
9.Jerzy Pąśko
10.Radosław Kubalak

 

Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału oraz Komisja Wyceny Medalowej

LPNazwisko i imię
1.Krzysztof Durlej – przewodniczący
2.Dariusz Czubak
3.Leszek Grzonkowski
4.Maciej Nowak
5.Tomasz Ozimek
6.Janusz Pisarski
7.Stefan Skolasiński
8.Maciej Stetkiewicz
9.Paweł Tomaszewicz
10.Sławomir Wisławski
11.Tomasz Wisławski
12.Paweł Wyleziński

 

Komisja Odznaczeń Łowieckich

LPImię i nazwisko
1Henryk Florczak – przewodniczący
2Maciej Piecka – z-ca przewodniczącego
3Krzysztof Wyleziński – sekretarz
4Henryk Sałek – członek
5Jerzy Maciejak – członek

 

Komisja Szkoleniowa

LPNazwisko i imię
1.Dariusz Kosmatka – przewodniczący
2.Teodor Sokołowski
3.Robert Naziębły
4.Stefan Skolasiński
5.Krzysztof Durlej
6.Sławomir Wisławski
7.Adam Albrychiewicz
8.Paweł Zahorodny

 

Komisja Egzaminacyjna

LPNazwisko i imię
1.Dariusz Kosmatka – przewodniczący
2.Sławomir Wisławski
3.Grzegorz Walczak
4.Romuald Ozimek
5.Teodor Sokołowski

 

Zespół ds. kontroli kół łowieckich

LPNazwisko i imię
1.Teodor Sokołowski – przewodniczący
2.Kazimierz Jagielski
3.Romuald Ozimek
4.Paweł Urbanek