TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO

TERMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 6 lipcu 2020 r. o godz. 16.00 w siedzibie ZO PZŁ w Skierniewicach.