Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

KURS NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA 05.03.2022

W dniu 5 marca 2022 r. planujemy otwarcie kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania. Prosimy o powiadomienie o kursie stażystów w waszych kołach i przekazanie im poniższych informacji:

– zapisu na kurs osoba zainteresowana dokonuje na zasadzie zgłoszenia mailowego na zo.skierniewice@pzlow.pl  w tytule maila pisząc ,,kurs na uprawnienia podstawowe”. Adres mailowy, z którego przysłane zostanie zgłoszenie traktowany będzie jako adres mailowy kandydata

– w kursie mogą wziąć udział kandydaci ustawowo zwolnieni ze stażu lub stażyści, których staż kończy się przed 30 marca 2022  (w sprawach indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr 46 8334610)

W związku z sytuacją epidemiczną, szkolenia teoretyczne prowadzone w ramach kursu łowieckiego będą odbywać się za pośrednictwem środków zdalnego porozumiewania się w formie telekonferencji z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp